Погача за освещаване на нов дом

Създаването на нов дом и нанасянето в него е празник, свързан със започването на нов етап от живота на новодомците. За да носи щастие и успехи, е желателно новият дом да бъде осветен. Освещаването на дома е
традиция, свързана с прогонването на злите сили (негативната енергия).

Още преди новодомците да се нанесат в новото си жилище, то трябва да бъде благословено от свещеник, който да поръси пода и стените със светена вода. Гости на празненството обикновено са роднини и най-близки приятели на новодомците. Гостите не трябва да влизат с празни ръце. Всички те трябва да носят подаръци за дома (например тенджери, тигани, картини или др.), за да не попречат на благоденствието на дома.
Нещата, които се внасят, също оказват влияние на благоденствието на новия дом. Първите две неща, които трябва да се внесат, са хляб и сол, символи на храната и на благосъстоянието. Третото задължително нещо, което се внася в новия дом трябва да е нещо тежко (напр. диван, шкаф, маса или др.), което да символизира стабилността и благополучието в живота.

Разгледайте погачите произвеждани от НИ-КАЙ: