Погача за годеж

Годежът е уговорка за сключване на брак между мъж и жена. В българските традиции годежът се състои от три части: сватуване, малък и голям годеж.

Сватуването е първата част от годежа. Двама сватовници от рода на мъжа отиват в дома на жената и искат съгласие от родителите на девойката за годеж. Сватуването е тайно и задължително става по тъмно, за да не
могат зложелатели да му попречат.

Ако семейството на момата се съгласи да я даде, настъпва време за малкият годеж. Въпреки че малкият годеж не е таен, все още съществува опасността от зложелатели, поради което се бърза годежът да се състои на
следващия ден след искането на девойката. По традиция малкият годеж се състои в дома на бъдещата булка и бъдещият жених не присъства. Момата и семейството й подготвят богата трапеза, която е символ на пожеланието
за богат живот на бъдещето семейство. Задължителен елемент на трапезата е погачата, която трябва сватовете да донесат. Погачата е украсена със здравец, бръшлян и червено вино. Майката на момъка прави нишан – китка със завързани с червен конец пръстен и монети, който се предава на момата. Слагането на пръстена е знак за годеж.

Големият годеж по същество наподобява малкия. Обикновено той се състои в неделя или на някой празник. Най-важните моменти от големия годеж са уговарянето на детайлите относно предстоящата сватба и заплащането за „бащиното право“. Посрещането на гостите е много тържествено и всеки си има точно определено място на трапезата.

Основно място на трапезата заема питата с купчина сол, която пита бащите на момъка и момата разчупват нагоре. След като договарянето на сватбата и даряването с подаръци приключат, домакините изпращат сватовете и големият годеж приключва.

Разгледайте погачите произвеждани от НИ-КАЙ: