*Св. апостол Яков, брат Господен по плът.


На 23.10.1893г.е създаден Българо-Македонски революционен комитет – бъдещата ВМОРО.

Окт 23

На 23.10.1893г.е създаден Българо-Македонски революционен комитет – бъдещата ВМОРО.

x